Účetní služby

 

Našimi klienty jsou právnické a fyzické osoby podnikající v rozličných oborech. Nabízíme zpracování účetnictví a mezd, zpracování daňových přiznání (DPH, DPPO, DPFO, SD), ekonomickou správu včetně vyúčtování služeb bytů, ekonomické a účetní poradenství pro všechny druhy obchodních společností, bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) a to dodavatelským způsobem v naší kanceláři, nebo formou outsourcingu přímo u vás dle vašich potřeb.

 

Správa BD a SVJ
Bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme zpracování účetnictví, vyúčtování služeb a ekonomickou správu, přičemž rozsah nabízených služeb dokážeme vždy přizpůsobit individuálním potřebám. Naší předností je osobní přístup, dlouholetá zkušenost a možnost přizpůsobit se časovým potřebám představenstva nebo výboru.

 ZPÚSOBY ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÉ SPRÁVY
 

A) zpracování účetnictví - na základě předem dohodnutého termínu, zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

B) zpracování účetnictví a vyúčtování služeb - na základě předem dohodnutého termínu, zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví a vyúčtování služeb v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím i vyúčtováním služeb. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

C) zpracování ekonomické správy - na základě předem dohodnutých termínů (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) zpracováváme účetnictví, změny předpisů, seznamy neplatičů včetně rozeslání upomínek, aj. (viz rozsah nabízených služeb). Na konci roku, zpravidla únor až březen zpracujeme účetní závěrku, vyúčtování služeb a zprávu o hospodaření domu.

Kontaktujte nás naekonom@redoby.cz , nebo na tel. 608 983 156