SPRÁVA BD a SVJ

Bytovým družstvům (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme zpracování účetnictví, vyúčtování služeb a ekonomickou správu, přičemž rozsah nabízených služeb dokážeme vždy přizpůsobit individuálním potřebám. Naší předností je osobní přístup, dlouholetá zkušenost a možnost přizpůsobit se časovým potřebám představenstva nebo výboru. 

 

ZPÚSOBY ZPRACOVÁNÍ EKONOMICKÉ SPRÁVY
 

A) zpracování účetnictví - na základě předem dohodnutého termínu, zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

B) zpracování účetnictví a vyúčtování služeb - na základě předem dohodnutého termínu, zpravidla únor až březen zpracujeme účetnictví a vyúčtování služeb v naší kanceláři na našem softwaru. Doklady si vyzvedneme a vrátíme se zpracovaným účetnictvím i vyúčtováním služeb. V průběhu roku jsou možné telefonické nebo emailové konzultace.

C) zpracování ekonomické správy - na základě předem dohodnutých termínů (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) zpracováváme účetnictví, změny předpisů, seznamy neplatičů včetně rozeslání upomínek, aj. (viz rozsah nabízených služeb). Na konci roku, zpravidla únor až březen zpracujeme účetní závěrku, vyúčtování služeb a zprávu o hospodaření domu.

 

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

účetnictví
vedení účetnictví a zpracování účetních závěrek
účetní, daňové a ekonomické poradenství
zpracování přiznání k DPPO, DPH a SD
zpracování personalistiky a mezd včetně zajištění styku s úřady SP, ZP a FÚ
zpracování základních vnitropodnikových předpisů pro oblast účetnictví
energie a služby
roční vyúčtování služeb (vodné a stočné, úklid, výtah, odvoz odpadu, teplo a teplá voda dle vyhlášky 372/2001)
odečty poměrových měřidel
kontrola odběrů energií, stanovování a rozúčtování měsíčních záloh
nájmy
evidence osob a nájemních smluv
pasport bytových i nebytových prostor
evidence neplatičů a rozesílání upomínek
ostatní
vypracování roční zprávy o hospodaření domu dle podílů vlastníků
účast na schůzi výboru nebo představenstvu
účast na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi
upozornění na termíny pravidelných revizí
zajištění kontaktů na prověřené firmy (úklid, opravy a rekonstrukce, vymáhání pohledávek nebo právní a notářské služby)

 

Kontakt
REDOBY s.r.o.
ekonom@redoby.cz

+420 775 983 152
+420 608 983 156
+420 313 513 168